PODLE VELIKOSTI ÚŘADU

Pro malé obecní úřady

Hladký průběh zasedání

Díky Digi-Správě je zajištěn rychlý a efektivní proces zpracování celého zasedání. Od přípravy po průběh a zápis – vše je řešeno hladce a bez zbytečného zdržování.

Automatické generování dokumentů

Všechny dokumenty jsou vytvářeny automaticky a přizpůsobujeme je na míru pro každý úřad individuálně. Můžete si být jisti, že dokumenty budou odpovídat specifickým potřebám a požadavkům vašeho úřadu.

Snadná příprava

Přístup ke všem podkladům potřebným pro zasedání zastupitelstva, rady, komisí a výborů. Bez ohledu na jejich velikost, systém automaticky připraví a distribuuje veškeré potřebné podklady.

GDPR

Aplikace zajišťuje automatickou anonymizaci osobních údajů obsažených v zápisech a usnesení. Tím se chrání soukromí a dodržují předpisy pro ochranu osobních údajů.

Šablony bodů

S vylepšenou funkcí šablon bodů jednání můžete snadno vytvářet a využívat předem připravené šablony pro různé typy bodů programu.

PODLE VELIKOSTI ÚŘADU

Pro větší obce, městyse, města

Rychlá příprava podkladů

S funkcí automatického generování podkladů poskytujeme větším úřadům výhodu rychlého zpracování veškerých potřebných materiálů pro zasedání včetně důvodových zpráv a podkladových materiálů.

Snadný proces vyjadřování a schvalování

Přehledná možnost spravovat různá vyjádření a rozhodnout, zda je postoupit dále nebo ne. Starosta může snadno sledovat a spravovat veškerý tok informací.

Automatické zveřejňování dokumentů na web úřadu

S možností zveřejňování dokumentů na webu města nebo obce a funkcí automatické anonymizace před jejich zveřejněním, můžete pohodlně sdílet důležité dokumenty na webu města.

Efektivní spolupráce a sdílení informací s širokým spektrem uživatelů

Možnost poskytnout přístup velkému množství uživatelů na různých úrovních, včetně zastupitelů, členů rady, komisí a výborů. Všichni uživatelé mají možnost přistupovat ke stejným materiálům a jednáním z jednoho společného místa.

Systematické řízení a sledování úkolů vyplývajících z jednání

Můžete snadno zaznamenávat úkoly, přidělovat je zodpovědným, doplnit o termíny a sledovat jejich stav.

Přenos bodů mezi jednáními

Funkce přenositelnosti bodů umožňuje snadné přesouvání bodů mezi různými typy jednání. Eliminuje se tak nutnost opakovaného vytváření bodů.

Automatický přepis zvukových záznamů

Převod zvukových nebo video nahrávek z jednání do textové podoby. Ulehčuje proces zaznamenávání diskuzí, zvyšuje přesnost dokumentace a šetří čas a úsilí při ručním přepisování.

Automatická tvorba prezentací

Umožňuje starostovi snadnou přípravu vizuálních materiálů bez nutnosti vytvářet prezentaci sám. Generuje profesionálně vypadající prezentace přímo pro konkrétní jednání.

Mobilní hlasování

Moderní způsob sběru hlasů během zasedání. Účastníci mohou pohodlně hlasovat prostřednictvím svých mobilních zařízení, což přináší větší pohodlí a rychlost.