Aplikace pro starosty a zastupitele

Od teď bude zasedání zastupitelstva hračka

Od pozvánky až po výpis usnesení v pár krocích. Neztrácejte čas zbytečnými úkony,
nechte to na Digi-Správě.

Sestavte program
Vy vytvoříte potřebný program, Digi-Správa jednotlivé body očísluje a zároveň začne tvořit pozvánku.
Přidejte podklady
K jednotlivým bodům programu můžete vložit libovolné materiály pro zastupitele.
Odešlete pozvánku
Jakmile máte program hotový, jedním kliknutím rozešlete pozvánku včetně podkladů.
Pište zápis
Formátování, číslování usnesení, výsledky hlasování – to vše zvládne aplikace sama. Vy pouze zapisujte.
Usnesení
Automaticky vzniká samostatný dokument, který obsahuje všechna přijatá usnesení.
Výpis konkrétního usnesení
Můžete ovšem vybrat pouze konkrétní usnesení a nechat vygenerovat jeho výpis.

Aplikace pro starosty a zastupitele

Od teď bude zasedání zastupitelstva hračka

Od pozvánky až po výpis usnesení v pár krocích. Neztrácejte čas zbytečnými úkony, nechte to na Digi-Správě.

Sestavte program

Přidávejte body programu. O jejich číslování se postará aplikace sama. Body můžete kdykoliv upravit, přidat nové, změnit jejich pořadí nebo je postupně editovat.

Přidejte podklady

K jednotlivým bodům programu můžete vložit libovolné materiály pro zastupitele.

Odešlete pozvánku

Všem zastupitelům dorazí pozvánka na jejich e-mail. Veškeré podklady k zasedání pak naleznou ve svém profilu přímo v aplikaci.

Pište zápis

Zapisovatel může jednoduše psát jen věcný obsah vyplývající z průběhu zasedání. Formátování, číslování usnesení, výsledky hlasování – to vše zvládne aplikace sama.

Usnesení

Automaticky vzniká samostatný dokument, který obsahuje všechna přijatá usnesení.

Výpis konkrétního usnesení

Můžete ovšem vybrat pouze konkrétní usnesení a nechat vygenerovat jeho výpis.

Funkce

Zasedání

Můžete se soustředit pouze na obsahovou stránku zasedání. Vše ostatní totiž zvládne Digi-Správa sama.

Jednání rady

Připravujte si jednání rady stejně jako u zasedání zastupitelstva.

Individuální nastavení

Vzhled dokumentů, forma číslování usnesení nebo prostředí zastupitelů je vždy nastaveno dle požadavků úřadu.

Šablony bodů programu

Často opakované body programu nemusíte při každém novém zasedání tvořit znovu. Stačí použít šablony a ušetříte tak spoustu času a energie.

Spojení s ARES

Nemusíte se zdržovat s hledáním IČO nebo sídlem firmy kterou zrovna potřebujete v zápise zmínit. Stačí jedno kliknutí a všechny potřebné údaje se doplní samy.

Anonymizace

Pokud potřebujete zveřejnit zápis nebo usnesení na obecním webu, Digi-Správa automaticky vyhledá a provede anonymizaci osobních údajů zmíněných občanů.

Evidence smluv

Přehledná evidence s možnosti nastavení upozornění na důležité termíny vyplývající ze smluv.

Uložiště dokumentů

Využijte neomezené kapacity pro ukládání a zálohování dokumentů agendy obecního úřadu.

Vyhledávání v usnesení

Vyhledávejte konkrétní usnesení podle klíčových slov. Rychle tak můžete provést výpis z usnesení nebo nahlédnout na přiložené podklady.

Zabezpečení

Digi-Správa využívá zabezpečení TLS, frameworky a knihovny, které přímo zvyšují bezpečnost a optimalizují bezpečnostní rizika spojená s provozem a vývojem aplikace.

Platforma a všechny její komponenty jsou pravidelně scanovány pomocí Github Dependabot a reporty jsou vyhodnocovány na případné zranitelnosti. Pravidelně analyzujeme data OWASP a aplikujeme případná doporučení.

Servery

Aplikace je provozována v cloudu u české firmy Wedos. Servery zvládají vysokou zátěž v řádech vyšších desítek tisíc přístupů a jsou umístěny na dvou geograficky odlišných místech.

Zálohování

Aplikace, data i databáze se zálohují dvakrát denně. Aplikace je uložena offline v repozitářích v USA. Uživatelská data jsou zálohována do datacenter v Praze a Dublinu.

Ochrana dat

Zálohy jsou šifrovány pomocí SSH klíčů. Bez těchto klíčů není možné zálohy otevřít ani v případě, že by došlo k fyzickému odcizení úložišť v datacentru. Produkční data jsou šifrována pomocí bcrypt algoritmu. Nikde v platformě neexistuje heslo, které by nebylo zašifrováno touto metodou.

O zabezpečený přenos dat mezi uživatelem a serverem se stará protokol HTTPS. Data, která odešle uživatel do Digi-Správy a Digi-Správa uživateli, jsou zašifrována.

Napište nám

Kontaktní údaje

Hlavní 65, Praha 1, 67890

(+420) 123 456 789

info@digi-správa.cz